Hjøllund.dk
       Familiens hjemmeside
 
  Navnet  

Hjøllund - Hølund - Løveng          

  Navn    Betydning

temp0016_pointer Hjøllund


Stednavnet Hjøllund findes fire steder i Jylland, og er blevet taget som efternavn af flere uafhængige slægter.

'Hjøllund' er en lidt antikveret måde at stave til hølund på, og hølund er blot et lidt mindre guldalder-romantisk betegnelse for det der i østdanmark kaldes en løveng. Hølunden (eller løvengen) er en ældgammel driftsform, der gik af brug i Danmark i forbindelse med Udskiftningen, men som stadig kan ses i Skåne.

Formålet med hølunden var at producere vinterfoder så intensivt som muligt – på et og samme område blev der både slået hø og hamlet løvfoder. Hølundens udseende var derfor givet som en spredt bevoksning med træer der tåler hamling (f.eks. småbladet Lind og Hassel); en beplantning så lys og spredt at der stadig var et godt høslæt.

 

 


temp0016_pointer Hølund


Det særlige ved hølunden er at den sært nok ikke udpiner jordbunden. Der tilføres ikke gødning; der fjernes næring år efter år, så umiddelbart skulle det forventes at udbyttet snart skulle begynde at falde. Det sker bare ikke, tværtimod forlyder det at produktiviteten bliver større med tiden.

Hølunden er på den måde et helt særegent og bæredygtigt landbrugs-koncept, men det opnår næppe nogen renæssance af den grund, da den forudsætter meget manuelt arbejde.

For vores fjerne forfædre har det dog været en genial ide, da det satte dem i stand til at producere mere vinterfoder indenfor en overkommelig transportafstand fra boligen, og dermed gjorde det muligt at holde en større besætning på stald om vinteren.

 

 


temp0016_pointer Bæredygtighed


Nogle svenske forskere mener at have løst den lille gåde om hølundens bæredygtighed; de mener at have fundet følgende forklaringer:

  • Træerne i hølunden bidrager til at opretholde mineral-balancen i overfladejorden, ved at transportere mineraler op fra de dybere jordlag.

  • Regnorm har optimale levevilkår i hølunden. De bidrager ikke i sig selv til andet og mere end en hurtig omsætning af det plantemateriale der forefindes

  • ... men i regnormenes gange er der et ideelt mikroklima for bakterier der binder luftens kvælstof.

 

 

bund